Sosyal medya
Bize ulaşın
Adres

ineksepeti
Damızlık birliği from Türkiye
Sivaslı 064
TR-064 Uşak

E-posta

inxxxxxx Göster

Telefon

+9xxxxxx Göster

Faks

+9xxxxxx Göster

Balsüt Verim

ÖNEMLİ BİLGİLER

• Süt sığırlarının günlük besin maddeleri ihtiyaçları başlıca yaşama payı ihtiyaçları ile verim payı ihtiyaçlarından oluşur. Hayvanların vücutlarını sağlıklı bir şekilde korumak için harcadıkları enerji ve protein miktarı yaşama payı olarak isimlendirilir. Verim payı ise verdikleri süt miktarına göre her kg sütün üretilmesi için gerekli besin maddelerinden hesaplanır.
• Verilen yemler bu ihtiyaçları karşılayacak miktarda ya da dengede değilse verim düşüklüğü ve besleme problemleri meydana gelir.
• Sağımın özellikle ilk dönemlerinde sadece samana dayalı bir kaba yemden kaçınılmalı, mısır silajı, yonca kuru otu gibi kaliteli kaba yemler tercih edilmelidir.
• Süt yeminin seçimi yanı sıra yedirilecek miktarında da kaba yemlerin kalitesi ve niteliği önem taşımaktadır.

• Verilen yemler bu ihtiyaçları karşılayacak miktarda ya da dengede değilse verim düşüklüğü ve besleme problemleri meydana gelir.

• Sağımın özellikle ilk dönemlerinde sadece samana dayalı bir kaba yemden kaçınılmalı, mısır silajı, yonca kuru otu gibi kaliteli kaba yemler tercih edilmelidir.

• Süt yeminin seçimi yanı sıra yedirilecek miktarında da kaba yemlerin kalitesi ve niteliği önem taşımaktadır.

NEDEN BALSÜT VERİM SÜT YEMİ ?

• Balsüt Verim Süt Yemi protein ve enerji içeriği ile mineral ve vitamin düzeyleri ineklerin süt verimleri için gerekli ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmış özel bir süt yemidir. Kaba yemlerin eksikliklerini tamamlayarak hayvanların yaşama payı ve verim paylarını dengeli bir şekilde karşılar.

KULLANILIŞI 

• Süt sığırlarının beslenmesinde gerekli genel kurallara uymakla birlikte mevcut kaba yemlerin kalitesi de göz önüne alınarak toplam rasyon yapılmalıdır. Bu konuda firmamız teknik sorumlularına danışılması yararlı olacaktır.

Resim Galerisi